ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ  

Έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιονδήποτε τύπο κτιρίου, συμβατικών ή και μεταλλικών κατασκευών, ακόμη και εγκατάστασης εντός ειδικών και περιορισμένων χώρων.

Το μηχανοστάσιο τοποθετείται στο πάνω ή το κάτω μέρος του κτιρίου.

Πρόκειται για συστήματα μεταφοράς μεγάλων απαιτήσεων, δυνατοτήτων και ταχύτητας με ταυτόχρονη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

 


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL)

Εγκαθίστανται συνήθως σε κτίρια με υψηλές απαιτήσεις μεταφοράς, μεγάλων διαδρομών, όπου η ταχύτητα είναι απαραίτητη.

Ο κινητήριος μηχανισμός του βρίσκεται τοποθετημένος στο πάνω εσωτερικό μέρος του φρεατίου, ενώ ο πίνακας χειρισμού ελέγχου είναι ενσωματωμένος σε κάποιο χώρο παραπλεύρως, όπως το κάσωμα της πόρτας.

Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή ταχύτητα, οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις λόγω χρήσης κινητήρα υψηλής απόδοσης, χωρίς μειωτή και ο χαμηλός συντελεστής θορύβου, διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα διαδρομής.
 
 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ   

Ιδανικοί για μικρές ή μεσαίου μεγέθους κατοικίες, εργοστάσια και βιομηχανικές μονάδες.

Βασικά πλεονεκτήματα είναι η εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Η υδραυλική ισχύς χρησιμοποιείται σε κάθε είδους τέτοιο ανελκυστήρα. Η αντλία εντός της δεξαμενής λαδιού τροφοδοτεί το υδραυλικό υγρό στο πιστόνι του κυλίνδρου δίνοντας ώθηση στον ανελκυστήρα.

Οι συγκεκριμένοι ανελκυστήρες μπορούν να προσαρμοστούν και σε κτίρια με αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες υπό την προϋπόθεση εγκατάστασης υδραυλικού συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας.


 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Ανελκυστήρες με δυνατότητα ο κινητήριος μηχανισμός τους να βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό ερμάριο προς αποφυγή χρήσης του μηχανοστασίου.