ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας σας προσφέρει ευέλικτα προγράμματα συντήρησης του ανελκυστήρα σας προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κτιρίου σας.Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό και λίπανση όλων των εξαρτημάτων και μηχανισμών.

  • Λειτουργικό έλεγχο και ρύθμιση των εξαρτημάτων και μηχανισμών, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της υποδείξεως των κατασκευαστών και των διατάξεων ασφαλείας.

  • Καθαρισμό της εγκατάστασης (μηχανοστάσιο – φρεάτιο – τροχαλιοστάσιο).

  • Επιθεώρηση για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

  • Αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών μέσα σε λίγες ώρες.

  • Δωρεάν κάλυψη των αναλωσίμων συντήρησης (λιπαντικά – υλικά καθαρισμού).

  • Μέγιστη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για την άμεση αντικατάσταση των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον πελάτη.

  • Ασφάλιση των ανελκυστήρων έναντι αστικής ευθύνης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Τήρηση βάσης δεδομένων (ιστορικό βλαβών – συντηρήσεων – ανταλλακτικών).