ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση:


Αρχικά, ορίζουμε από κοινού ένα χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του ανελκυστήρα σας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του ανελκυστήρα σας, από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

 

Μετά την εγκατάσταση:


Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο ανελκυστήρας σας ελέγχεται από τον αρμόδιο φορέα για την έκδοση του πιστοποιητικού CE με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την έκδοση της άδειας του ανελκυστήρα σας.