ΜΕΛΕΤΗ

Πριν από τη μελέτη:

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη από την εταιρεία μας, αποστέλλουμε στον χώρο σας εξειδικευμένο προσωπικό, για να κάνει τις προμετρήσεις, ώστε να διερευνήσει τις ανάγκες του κτιρίου σας.


 

Μελέτη:

 

Πλήρως καταρτισμένοι ηλεκτρολόγοι - μηχανικοί εκπονούν τη μελέτη για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο ανελκυστήρας σας με βάση τις ανάγκες του κτηρίου σας και τις επιθυμίες σας.